De putas

-Que tal onte?
-Bueno, puido ser mellor...
-E logo?
-Fun co Pablo
-Púxose pesado?
-Un pouco sí
-Homes, xa sabes!

-Sí... Todo son excusas... Que estaba canso, que levaba dende as seis de pé, que hai dous de baixa, que o encargado anda sempre por riba del...
-Qué se lle vai facer...
-Ai, iso non.
-Entón?
-Díxenlle "Pois a próxima vez vou de putas!"
-E el que dixo?
-"De putos, dirás"
-Claro
-Ai non, de putas...
-Non entendo...

-Porque cando o atope alí, se lle acaban as excusas...!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena