Miañar

Se quixer espertar dentro dun ovo envolvida en ferruxe, ao expulsar algo de min tropezaría coas paredes e cabería a posibilidade, non quero pensar nisto, de que regresara e se me metera polos buracos. Se pola contra, a idea for agocharme nunha sandía cheíña de goma de mascar, afogaría na pegañenta substancia coma dentro dun chupa-chús para non teren por onde alentar. 

Mais na miña fonda intención, o meu espírito de cadela quer durmir no niño da serpe para depelicar a estrutura dos significados propios e chuspilos nos alleos. 

Boas noites, meus mortos

No hay comentarios:

Publicar un comentario

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena