Se eu quixer

Fuxir no momento xusto antes da labazada...
despois de que che biquen o corazón da entreperna.
Facelo para non perderse en etimoloxías acedas,
que por non escoitarse, péchanse nos ollos e póñense de costas á alma.

Teño por costume abrigarme antes de que chegue o inverno,
pero para cando as mimosas amarelan, xa non me queda la.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena