2.0

-Bufón ou community manager?
-Paiaso, paiaso, é máis de rirse
-Publicista ou community manager?
-O labrego coñece a súa terra, o turista, non
-Xestor cultural ou community manager?
-O que non coñece ós seus, non lles sabe falar

-E hoxe, queres sexo, meu amor?
-Pero despois, vaste non si?

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena