Cumprir anos despois de morrer é cousa dos que sobreviven

*Ó meu pai