Gurgulla

                                                                                                  Neotrovadorismo (II)
                                                                                                                          (cantiga de amigo, escarnio e mal dizer)

                                                                                                                                      Antes eras un colega
                                                                                                                       pero agora
                                                                                                                                              me cago en tu puta madre
                                                                                                                                              me cago en tu puta madre

(cantiga de amor)

Tira do fío,
para acordoármonos
                                       xuntas no niño.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena