Foghetes

Polo San Pedro soan silencios no campo da festa. As doce da mañá, miro o lugar onde estaban a barraca das barcas que empurraba o portugués, a baiuca do algodón de azucre e das garapiñadas, as mesas onde servían polbo os de Xinzo... Non queda nin un bloque do palco da música, nin os bailes, nin os nenos correndo detrás das nenas, nin o pasarrúas a hora do vermú. Neste século vinteún, non queda pólvora coa que rebentar o corazón dos que dormen no cemiterio. 

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena