Que se foda!

-Aquí vos presento -berrou- este home pretendeu foderme a primeira vez! ó final fodino eu... dúas veces!
-Veña Nela, imos 
-Agarda! -seguiu- Logo espereino... non veu!
-Nela!
-E agora, agora, aquí o vedes... -sinalándoo- Tocoulle esperar o resto da súa vida

E chuspiulle na alma dende detrás da campa


TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena