Self: Around-in

Down, down, hai unha culler de prata embaixo, nas escaleiras.
Up, up, no lucernario están debuxadas as ánimas dos que sorrindo, feneceron.

Out, out, fanme durmir o lis e a macela.
Around, around, a gata que cos seus choros, todas as mañás me esperta.

No centro da esquizofrenia, mármores de carrara,
nos paseos dos que asedian con hieráticos procedementos,
que aforcan razóns como chuchan carambelos.

No transbordo do nada á vida e da vida ó nada,
un chisco.

A creación nunha bocallada do eu en  papel, vidro ou lama.

Ven o tolo cun coitelo, sorrindo. 
Ven marcar  entre nós a diferencia, 
a que as unllas dos seus pés, me asemella.

Down, down, hai un espectro que se esvaece.
Out, out, no espírito da profesión do non ser.

Sorrindo, por non molestar, 
ó médico, ó cura, á nai.

Around, around, entre as saias,
a corda que a existencia, amortalla.
Up, up, as trenzas das existencias
das que coma eu, non perdoan
as cicatrices da libido, as torpezas da mente.

In corpore: o eu do que me transcende.


*Delirio catro

2 comentarios:

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena