NeoX


Os nosos  políticos do século vinteún , mocidade sobradamente preparada:

  • Máster desenvolvido na deputación 
  • Becados polo ministerio
  • Prácticas na administración local
  • Carnés profesionais homologados pola xunta
  • Experiencia  profesional no partido
  • Mérito e capacidade para a rapina
  • Con vocación...
Habelos hainos...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena

Precisar, precisármonos...

Precisar, precisármonos...
De Suevo