NeoX


Os nosos  políticos do século vinteún , mocidade sobradamente preparada:

  • Máster desenvolvido na deputación 
  • Becados polo ministerio
  • Prácticas na administración local
  • Carnés profesionais homologados pola xunta
  • Experiencia  profesional no partido
  • Mérito e capacidade para a rapina
  • Con vocación...
Habelos hainos...