cinderella         bolboreta
bolboreta   cinderella
cinderella
bolboreta
bolboreta cinderella bolboreta  cinderella bolboreta cinderella  bolboreta
cinderella bolboreta cinderella bolboreta cinderella bolboreta
 cinderella bolboreta   cinderella bolboreta  
cinderella bolboreta   cinderella bolboreta   cinderella 
cinderella bolboreta  cinderella bolboreta  cinderella bolboreta
bolboreta cinderella bolboreta  cinderella bolboreta cinderella  bolboreta
cinderella
bolboreta cinderella   bolboreta  cinderella bolboreta cinderella
cinderella bolboreta cinderella bolboreta
bolboreta cinderella bolboreta
cinderella bolboreta cinderella bolboreta
bolboreta cinderella bolboreta cinderella bolboreta cinderella
bolboreta
cinderella
           bolboreta
                  cinderella


No hay comentarios:

Publicar un comentario

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena