My first bra


A miña princesiña que aínda non cumpriu os doce anos:
sorrí ó homiño do cartaz

A monequiña que aínda  ten idade para aprender a ler:
gatea sobre unha almofada rosa que lle regalou o capataz

A meniña hentai non atende á dor nin ó medo:
só ten ollos para o anteface

e non pode escoitar que namentres algúns aínda rexouban:
que a súa coroa vai rematar,
 no espazotempo en que lle arrinquen a virxindade


No hay comentarios:

Publicar un comentario

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena