Papaxoubas

Para a maldade, si, para os paspáns non me chegan todos os estalotes do monte se quixer metelos no seu embude.  Debería non amolar a miña mente con pensamentos homicidas mais: quen non é o teu amigo requirirache neutralidade e quen si o sexa pedirache abertamente que te presentes na loita*:

-Ola, bos días, eu son a Nena e como armas traio un feixiño de herbas de agulla para facer gargarexos na gorxa

*Maquiaveleo

No hay comentarios:

Publicar un comentario

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena