Xogo de tronos

Nova temporada en Birrete Shore... Tres, dous, un... acción!:

-Vaites, rapaz! -Snooki enfadada
-Ghá!, y cómo te me estás tan segura de quién anda con quién? - o de Peares "The situation"
-Ai, meu neno....- Angelina comprensiva
-Yo no le dije ni una cosa ni la otra - doutor Who junior "The situation"
-Non é polo efetobumerán, meuquin -Snooki a Angelina- Nin polo que dirán -nos tüits-... É a cara que se lle pon... É tan bonitiña que ata casaba... E se me respondese que si -xúrocho!-, de padriños iamos levar ás serpes que lle puxeron ese veleno... Sexan da familia ou non...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena