Valores finitos

-Un minuto
-Imos
-Un minuto!
-Veña oh
-Un minuto (hostia)!
-Hai que marchar
-Carallo, estou a pedir un puto minuto!
-Fala ben!
-Merda
-Que maleducada que es!
-Está ben posta a zapatilla?
-Ídevos?
-Apértache?
-Tendes presa, veña
-Avoa, mira se che manca?
-Non, que non, ...veña ídevos


No hay comentarios:

Publicar un comentario

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena