Cordeis

Supuran notas acordes entre eu e eu. Na busca do equilibrio: -A zoofilia ten que esperar

-(Sérvesme para un momento)
-(Ben curto, se pode ser)

De mañá, a xitana cóntame o seu soño: -Ti ías acompañada dun home grande e unha nena pequena. Puxérame feliz porque me mercabas un montón de teas para facer cortinas

Mentres ela debuxa, nas liñas da miña man, un amor futuro; no meu pensamento, un do pasado:  -O do meu pai 

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena