Recollidos

-Mataron ó Modesto:

Cooperé en las campañas contra el brutal y funesto caciquismo de entonces, usurpador de todos los derechos del Pueblo El Cacique nombra Alcaldes, Concejales, Juez ... cargos y empleos eran de su omnímoda voluntad y capricho.


Mis ideales eran puramente " Societario" y repudiaba la política ambiente; pero estaba obligado al vecindario que me había elegido y tuve que aceptar. *No cemiterio hai osos e cinza: políticos, 
 sindicalistas, burgueses...
todos ben relambidos.

No cemiterio hai sangue a moreas:
asasinos,
asasinados e  pedras.

Todos ben recollidos e esquecidos...
                                                          (A/A Boisaca)

                                                                                        

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena