E o que queda...

Da vida cotiá:

-O seu estado-de-benestar considera que: lle debe cobrar +de-100-€-mes pola prestación de dependencia

Resultado: renuncia

-Unha diagnose social considera que: o debe mandar a cruz vermella a por alimentos...

Resultado: bankia 1- pobo 0

-A sm igrexa considera que: non ten que pagar impostos

Resultado: discriminación

-Unha diagnose social considera que: debe mandar ao monseñor rouco a pedir a cáritas

Resultado: estado confesional 1- pobo 0

-O político considera que: é imprescindible

Resultado: pib do país polo sumidoiro

-Unha diagnose social considera que: debe aplicarse a eutanasia activa de forma selectiva

Resultado: fascismo 1- pobo 0

Por certo, que non se me esqueza: parabéns ao depor!

E ao celta!!!!

Sorte a selección....

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena