Zovirax


Seica nos saíu un herpes. Anda a proer, e por iso se revolven as filas do painoso.

 Parabéns á vacina.

Desconfiamos -tampouco é que sexa novo-, os galegos e as galegas.
Andamos iluminados, iluminadas as galegas, os galegos.

Parabén aos crentes.

A beladurminte  saíulle un herpes -ou dous.

Ben-aventurados os que esperan,
a súa espera será compensada.

Teño unha quentura -e a min non me bica nin a cincenta.

Parabéns ao príncipe que consiga bicala. 

Heroes nosos, políticos vosos, un voto por un prato de grelos.

Ides cambiar o curso do Miño?

Espérovos no Sarela, entre Rebordaos e Santiago 
                                            -para non cansar, máis nada.

*Un blues aos que faleceron en Amio´s city,
outro, aos que rexurdiron.
E a os que nacen, un vals.
Parabéns, en calquera caso,
 a todos e a algunhas.

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena