Mamita


-Non respondas a miña pregunta, non o fagas, porque se o fas vou chorar. Disque son persoa de camiños rectos, ríxida como o pensamento social -o das maiorías e o das outras-, de visión obtusa e coa emotividade na conciencia das miñas vísceras.

-Mamita, hoxe, sinto ademais, a angueira de ser un monstro a resultas da pouca valía da miña intelixencia emocional. As cousas no meu fogar rompen, as plantas morren, as mascotas enferman.

-Despois de darlle moitas voltas, reflexiono sobre o anaco de terra de onde son: 
se llo imos a vender aos americanos a cambio dun burgerking,
se lle imos a regalar o noso ceo,
polo menos non entreguemos a nosa alma

Miña nena, has saber que non canto pola miña terra,
rezo por min

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena