As filloas non son crêpes


Hoxe eu son quen calo, hoxe toca escoitar. Espidos de traxe con paxariña branca e negra, agora, falan eles.
-Imos festexar o día dos mortos
-E logo?
-O Blas gañoume dúas galiñas xogando á brisca
-E?
-Tamén perdín as pasadas eleccións
-Bueno
Doe. Só un pouco. Mentres rasco o que me pica, perdo a liña do discurso.

-Escoita
-Xa... -enfadado

-"Legamos e deixamos en herdanza o que nos pertenceu e amamos mentres vivimos; aquilo que formou parte do noso ser espiritual e material mentres puidemos sentir, amar e desexar. E facémolo co fin de perdurar, porque o que legamos, como o que nos foi legado, fose este un ben material ou inmaterial, formou algún día parte de nós, fomos nós nalgunha medida" -Anxo M. Lorenzo Suárez

-"Os seres humanos somos memoria: memoria sucedida e memoria anticipada que confluímos arestora aquí, no presente" -Olalla Cociña Lozano

-"Gardade na lembranza as paisaxes, os momentos, as palabras, as voces. Achegádevos humildes aos humildes e coa cabeza ergueita aos que se coidan poderosos"-Baldomero Iglesias Dobarrio "Mero"

-Canto vai durar?
-Cala

Onde andas no cotiá? Que fas que non te atopo?

-"...no que atinxe ao diñeiro; e que meus herdeiros lle atopen bo e axeitado uso ao adival e ao trelo, e ao resto dos aparellos, que uniron no meu sangue chaira e montaña. (...) De resto, déixolles a todos eles a miña lingua, a que me deron, remoín e compartín, para que a través dela reciban e dean todo o bo que eu non puiden, co mandado de que a sementen na fala do meu afillado, para que medre vigoroso en terras mesturados" -Quico Ónega López

En fronte:

-Prostitutas comendo na mesma bandexa, "pollitos bien", nenos "foulard e de rubí" que fan do inglés a súa loita persoal:
-"Aos iguais trátase igual,
aos diferentes, diferente.
É de xustiza."-mestre

Axeónllome.

Verbas mergulladas no meu subconsciente:

 A pouco de todos os santos
a nada de defuntos, 
deixádeme rir e chorar na lingua nai que, 
un día houbéronma de asasinar...


*Homenaxe á campaña En galego, agora e sempre

TERRA DA FRATERNIDADE: Homenaxe a Zeca Afonso (nota: comeza no minuto 28)

Loading...
E dixo:

-A unidade emotiva consíguese no conto pola ousesión do que ten de sobrevivir
-O remate ha de te-la virtú de faguer simultáneas no esprito as imaxes que foron sucesivas
-A presenza do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en tódolos currunchos do relato
-O remate é unha imaxe que fai estoupalo conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente
-O conto é unha pelica na que se sinte o pulso dunha imaxe contida
-O conto é o remuiño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz

O Dieste

-Vai indo, non si?

A Nena